Red Team

Analyses, cijfers, adviezen

Red Team C19 NL wil vanuit expertise en relevante ervaring bijdragen aan preventie en bestrijding van COVID-19. Ons uitgangspunt is de onderbreking van virustransmissie binnen alle groepen van de samenleving.


Adviezen


In de media

Even voorstellen: Red Team C19 NL

In een complexe crisis is het gebruikelijk én noodzakelijk om een red team aan te stellen om tegenspraak te geven. Red Team C19 NL is een vrijwillige en niet-officiële groep die zonder specifieke opdracht of status tegenspraak biedt. 

Wat wij bieden: 

  • Onafhankelijk, interdisciplinair advies over COVID-19 response
  • Een breed en divers spectrum aan expertise
  • Toetsing, uitleg, duiding, reviews, advies
  • Diep cijfermatig inzicht
  • Een internationale blik
  • Een constructieve en synergetische houding

Red Team C19 NL is ontstaan vanuit individuele contacten en is niet door een centraal orgaan samengesteld. We zijn ons bewust van de waarde van diversiteit in alle opzichten en proberen die te vergroten waar dat mogelijk is.

Adviezen, cijfers en artikelen

Red Team C19NL wil met reflectie, duiding en advies een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van COVID-19. Daarbij is ons uitgangspunt om de virustransmissie te onderbreken binnen alle groepen van de samenleving.


Adviezen

Red Team brengt regelmatig rapporten en adviezen uit, gericht aan relevante stakeholders.


Analyses

Ons datateam analyseert en duidt dagelijks de cijfers, bv via Marino van Zelst op Twitter.


Analyse-data

Ons datateam maakt alle verzamelde data voor analyses beschikbaar via GitHub.


Blogs

Artikelen met observaties, ervaringen en interviews door Ginny Mooy.

Wie zijn Red Team C19 NL?​

Het kernteam van Red Team C19NL bestaat uit een groep ervaren professionals met brede expertise. Via een Discord-community krijgt het kernteam inhoudelijk feedback en informatie van een tweede schil professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken bezorgde burgers. Zo heeft het Red Team ook zijn eigen tegenspraak gewaarborgd.

Amrish Baidjoe
Arnold Bosman
Gowri Gopalakrishna
Nienke Ipenburg
Ginny Mooy
Bert Mulder

Wim Schellekens
Bert Slagter
Peter Slagter
Edwin Veldhuizen
Marino van Zelst


Meer over Red Team C19 NL

Red Team in gesprek met Tweede Kamer-commissie VWS

Het Red Team is door de vaste kamercommissie VWS uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Wim Schellekens en Bert Slagter gaven een briefing en beantwoordden vragen van commissieleden.


Kijk terug


Bekijk de sheets