Over Red Team C19 NL

Wat doet Red Team C19 NL?

Als groep richten we ons op het volgende:

  • Reflecteren op de officiële adviezen en standpunten van overheid, RIVM en het OMT, en die toetsen aan wetenschappelijke kennis, internationale kennis en ervaring, logische consistentie vanuit verschillende perspectieven.
  • Detecteren van maatschappelijke waarnemingen.
  • Uitleggen en duiden van beleid en epidemiologische situatie volgens officiële cijfers.
  • Adviseren aan overheid, kamerleden over strategie, standpunten, beleid, aanpak en communicatie.

 

Kernteam Red Team C19NL

Wim Schellekens

Voormalig huisarts, ziekenhuisbestuurder, directeur CBO en hoofdinspecteur.
Expertise: beleidsmatig en bestuurlijk, communicatie, leiderschap, governance, indicatoren, richtlijnontwikkeling, toezicht.


Linkedin


Twitter


Id-card

Arnold Bosman

Veld-epidemioloog, arts niet-praktiserend, directeur Transmissible BV, voormalig hoofd opleidingen veldepidemiologie (EPIET) en veld-microbiologie (EUPHEM) bij het Europees Agentschap Infectieziektenbestrijding (ECDC)


Linkedin


Twitter


Id-card

Amrish Baidjoe

Veld-epidemioloog/microbioloog (EUPHEM) verbonden als assistent Professor aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Expert consultant WHO/GOARN Health Emergencies.


Linkedin


Twitter


Id-card

Marino van Zelst

Docent/Onderzoeker Organisatiewetenschappen, Tilburg University. 
Expertise: strategische besluitvorming en organisatieleren.


Linkedin


Twitter


Id-card

Ginny Mooy

Antropoloog en schrijfster. Voormalig consultant ebola bestrijding te Sierra Leone, 2014-2015. Expertise in gedragsverandering en ervaring met community engagement tijdens een outbreak.


Linkedin


Twitter

Bert Slagter

Expert complexiteit en onzekerheid, wiskundige.


Linkedin


Twitter


Id-card

Nienke Ipenburg

Verpleegkundig specialist huisartsenzorg.


Linkedin


Twitter


Id-card

Bert Mulder

Arts-microbioloog bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.


Linkedin


Twitter


Id-card

Peter Slagter

Strategy & Product development bij Procurios. Medeoprichter, onderzoeker en schrijver bij LekkerCryptisch. Expertise: synthese van complexe domeinen en (medisch) wetenschappelijk onderzoek.


Linkedin


Twitter


Id-card

Gowri Gopalakrishna

Onderzoeker op het gebied van het volksgezondheidsbeleid van het VU Medisch Centrum, o.a. op het gebied van epidemiologie en onderzoeksintegriteit. Werkte samen met de Singapore overheid bij de bestrijding van de SARS-epidemie in 2003/2004.


Linkedin


Twitter


Id-card

Edwin Veldhuizen

Regionale COVID-19 data. Expert op gebied van databases en UX.


Linkedin


Twitter


Id-card

Waarom een Red Team?

In een complexe crisis is het gebruikelijk én noodzakelijk om een red team aan te stellen. Om tunnelvisie en blinde vlekken te voorkomen, geeft een red team tegenspraak op het blue team.De overheid heeft besloten om zelf geen tegenspraak te organiseren. Red Team C19NL is een vrijwillige en niet-officiële groep die vrijblijvend tegenspraak biedt en geen specifieke status heeft. Ieder teamlid heeft een belangenverklaring ingevuld (te vinden via het ID-icoon onder ieders bio).

Wat is Red Team C19NL zeker niet?

De groep is géén overheidsagentschap of aan de overheid gelieerde samenwerking. Voorts is het geen aanvulling op het Outbreak Management Team of een schaduw daarvan. We zijn niet verbonden aan een politieke partij of betrokken bij aan oppositie gerelateerde bewegingen. Overigens: los van dit initiatief is een groot deel van de leden gevraagd om op persoonlijke titel bij te dragen aan de ‘in-action review’ door VWS. 

Ons uitgangspunt: het voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

De term voorzorgsprincipe wordt vaak ten onrechte gebruikt voor ‘voorzichtigheid betrachten’, maar het principe gaat niet in eerste instantie over voorzichtigheid of het tegenhouden van veranderingen, maar over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid. (Wikipedia)