Data voor analyse


Red Team wordt ondersteund door een groep dataprofessionals die op vrijwillige basis dagelijks beschikbare data verzamelen, analyseren en duiden.  Ze maken gebruik van door RIVM, NICE, LCPS, CBS en anderen gepubliceerde informatie. Daarnaast analyseren ze data van onder meer Google (trends/mobility), Apple (mobility) en diverse andere bronnen om meer zicht te krijgen op trends en de impact van de coronamaatregelen.

Ook analyses maken?

Wij vinden het belangrijk dat deze informatie publiek beschikbaar is, zodat ook andere partijen hier analyses op kunnen doen. Daarom hebben we deze op GitHub geplaatst.De data in deze repository worden voornamelijk gebruikt om het algemene publiek te informeren met dagelijkse updates ten aanzien van ziektecijfers over COVID-19. Dit project standaardiseert en publiceert de gegevens en maakt ze vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR).

GitHub repository